Özel Sağlık Sigortası: Sağlıkta Özgürlük ve Konfor

Yayın Tarihi : 2024/03/16 09:44 • Güncelleme Tarihi : 2024/03/16 09:45 •

Yoğun iş temposu, günlük koşturmacalar ve hayata dair endişeler derken çoğu kişi sağlığını ikinci plana atabilir. Oysaki kaliteli bir yaşam için öncelikli olarak gereken şey sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmaktır. Bunun için ise her türlü risk göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sağlık sorunu yaşanması durumunda en iyi imkânlara kolaylıkla ulaşabilmek ve konforlu bir şekilde tedavi olabilmek için bütçe ayırmak gerekir. Sağlık hizmetleri için bu kadar kapsamlı ve geniş bir bütçe ayırmak imkansız olduğunda özel sağlık sigortaları imdada yetişir.

Özel Sağlık Sigortası: Sağlıkta Özgürlük ve Konfor

Özel sağlık sigortası ani bir rahatsızlık ya da beklenmedik bir kaza sonucunda oluşan hastane ve tedavi masrafları gibi sağlık giderlerini poliçede yer alan teminatlar ve limitler doğrultusunda tamamen ya da kısmen karşılayan bir sigorta türüdür. Anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ya da doktor muayenehanelerinde geçerli olan özel sağlık sigortası tanı, tahlil, tedavi, operasyon, ilaç ve rutin kontrolleri içerebilir. Böylelikle bütçeleri aşan büyük meblağlar söz konusu olmadan her türlü sağlık sorununa çözüm bulmak mümkün hale gelir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamında sunulan teminatlar sigorta şirketlerine ve hazırlanan poliçeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak sunulan teminatlar iki farklı sınıfa ayrılır: Yatarak tedavi teminatları ve ayakta tedavi teminatları.

Ana teminatlardan biri olan yatarak tedavi teminatı sağlık kurumuna yatış gerçekleştirilerek yapılan tedavileri kapsar. Ancak burada süre sınırı bulunur. Eğer sağlık sorununun tedavisi için 24 saat ve daha uzun süreli bir yatış gerçekleştirmek gerekiyorsa yatarak tedavi teminatı devreye girer. Yatarak tedavi teminatları arasında operasyonlar, yoğun bakım, radyoterapi, kemoterapi, diyaliz, fizik tedavi, laboratuvar testleri ve ilaç giderleri gibi güvenceler yer alır.

Ayakta tedavi ise yatarak tedavi teminatları dışında kalan unsurları kapsar. Dolayısıyla hastaneye yatış yapmayı gerektirmeyen ya da yatış süresi 24 saatten az olan tanı ve tedaviler bu kapsama dahildir. Rutin kontroller, belirli tahliller, röntgen, tomografi, MR, muayene ve reçeteli ilaçlar ayakta tedavi teminatlarından bazılarıdır. Özel sağlık sigortasının kapsamı bu sayılanlardan ibaret olmayabilir. Ek teminatların poliçeye eklenmesi ile birlikte özel sağlık sigortasının kapsamı genişletilebilir. Örneğin diş, gebelik ya da check-up gibi ek teminatlar da sigorta kapsamına dahil edilebilir.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Özel sağlık sigortası fiyatları belirlenirken başta kişinin sağlık durumu olmak üzere çeşitli riskler göz önünde bulundurulur. Herkesin hastalık geçmişi farklı olduğu için belirlenen fiyatlar da kişiye özeldir. Aynı durum ihtiyaçlar ve beklentiler için de geçerlidir. Herkesin  sağlık konusundaki beklentileri ve ihtiyaçları da farklılık gösterdiğinden kapsama dahil edilen ek teminatlar da fiyatların yine kişiye özel hale gelmesine yol açar.

Tüm bunların yanı sıra fiyatlar ve ödenecek primler sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bunda sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarının yaygınlığı ve hangi segmente yer aldığı belirleyici rol oynar. Dolayısıyla farklı sigorta şirketleri ile iletişime geçerek poliçede yer alacak teminatlara göre ödenmesi gereken primler hakkında bilgi alınabilir. Bu konuda avantaj sağlamak için sigorta şirketleri tarafından sunulan fiyatları ve güvenceleri kıyaslayarak bir karara varmak oldukça önemlidir. Ancak söz konusu çok sayıda sigorta şirketi ve ayrı ayrı kapsamı değişebilen poliçeler olduğunda böyle bir yola başvurmak epey zahmetli ve zaman alıcı olabilir.

Süreci daha zahmetsiz, kolay ve hızlı bir hale getirmek için sigorta brokerı şirketlerden yardım almak imkân dahilindedir. Sigorta brokerı şirketlerin web siteleri üzerinden online form doldurarak başvuru gerçekleştirildiğinde farklı sigorta şirketlerinden başvuru yapan kişi için özel sağlık sigortası teklifleri alınır. Böylelikle beklentiler ve mevcut bütçe doğrultusunda alınan fiyat tekliflerini farklı sigorta şirketlerine göre karşılaştırmak ve en doğru karara varmak kolaylıkla mümkün hale gelir.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?