Ozon Tedavisi Yorumları

Yayın Tarihi : 2023/10/26 07:59 • Güncelleme Tarihi : 2024/01/01 11:12 •

Ozon tedavisi yorumları genellikle hastalar tarafından internet ortamlarında paylaşılabilmektedir. Bunları bilmek hastalarca zaman zaman talep edilebilmektedir. Her ne kadar kişilerin tecrübelerini belirtmesi bakımından önemli olsalar da şu gibi konuları da unutmamak gerekir:
Ozon gazı her hasta için özel bir şekilde uygulanır. Kişinin şikayetine göre tedavi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle yapılan yorumlar da birbirine göre farklılaşır.

Ozon Tedavisi Yorumları
  • Ozon terapisialacak olan kişi gerek uygulama öncesi gerekse uygulama sonrasında uzmanın belirttiği konulara dikkat etmek şarttır. Şayet bunlara riayet edilmezse bir takım problemlerin yaşanabileceği unutulmamalıdır.
  • Ozon uygulaması her zaman başarılı bir klinik tarafından yapılmalıdır. Bu durum olumsuz durumların yaşanması riskini minimal seviyelere indirecektir.
  • Ozon gazı terapisigünümüzde farklı metotlar kullanılarak uygulanabilmektedir. Her bir uygulama hastaya, beklentilerine ve durumuna göre özel bir şekilde belirlenmekte ve yapılmaktadır.

Bununla beraber Ozon terapisi yorumlarıokumak başarılı hikayeleri öğrenip motive olmanıza; dezavantajlarını da bilerek uzmana bunları danışmanıza olanak tanımaktadır.

Başarı Hikayeleri ve İyileşme Süreçleri

Ozon tedavisi yorumlarıkişiler tarafından yaşadıkları problemlere göre farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu görüşlerden bir tanesinde hasta dizlerinin ağrısı sebebiyle ozon tedavisini ve kök hücre tedavisini gördüğünü; 10 seansa vücudunun rahatladığını dile getirmektedir.

Bunun yanı sıra bir hasta da kilo vermek için ozon terapiyi ve akupunkturu kullandığını ve istediği hedefe de ulaşmaya az kaldığını belirtmiştir.

Ayrıca ozon tedavisi kullanıcı yorumlarıda tıpkı hasta yorumları gibi vardır. Bunlar da kişiler tarafından blog sitelerinde paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bir akrabasının yaptırdığı sürece iyi olduğunu; farklı bir akrabasının da hala yaptırmakta olduğunu belirtenler de vardır. Farklı kullanıcı yorumlarına da ayrıca rastlamak mümkündür. Bunlar kişilerin ne gibi başarılara ulaştığını ve ne gibi sonuçlara ulaştığını bilmek açısından önemlidir.

Ozon tedavisiuygulanan hastamızın boyun fıtığı kaynaklı ağrılarında düşmeler gözlemlenmiştir. Uygulama seansları yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arasında devam etmekte olup; 12 ile 14 seans kür uygulaması yapılmaktadır.

Bundan sonra ise aylık bir şekilde takiplerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Tedavi başında seanslar haftada 2 ile başlamakta olup; ilerledikçe seans aralıkları açılmakta böylece ayda bire indirilmektedir.

Ozon Tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmaları bilmek de ozon tedavisi yorumları üzerine fikir sahibi olmak isteyenler için önem taşımaktadır. Son zamanlarda sistematik yorum ozon tedavisinin yarar iyileşmesini iyileştirdiğini; iyileşme zamanını kısalttığını belirtmiştir.

Ayrıca Patel ve Arkadaşları da ozon uygulaması ardından diş etindeki epitelyal hücrelerde daha iyi iyileşme, hızlı keratinizasayon ve daha iyi rejeneratif değişimler söylenmiştir. Ozonun yara iyileşmesi hakkında etkileri için tavsiye edilen iki temel yolak yer almaktadır.

Bu tedavi yöntemi tıp bilimlerinde sıklıklar tercih edilmesine ve anti-mikrobiyal, biyo-uyumlu özelliklerine ve iyileştirme sekonder iyileşmeye bırakılan cerrahi yaralar üzerineki etkisi ise çalışılmamış değildir.

Potansiyel Dezavantajlar ve Memnuniyetsizlikler

Ozon tedavisi riskleri nelerdir de hastalar tarafından aranan konulardan bir tanesidir. Tıpkı olumlu yorumların olduğu gibi uygulama sonrasında olumsuz durum yaşayanlar da yer almaktadır. Kullanıcı yorumları ve hasta görüşleri bu çerçevede de görülebilir.

Ayrıca buna yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmalar da yer almaktadır. Ozon gazının dinamik olarak kararsız bir yapı sergilediğini, bu bakımdan insan vücudu için tehlikeli etkilere sahip olduğu belirtilmektedir. Kana verilen ozonun dokularda hasara neden olan serbest oksijen ürünlerinin oluşumuna sebep olarak, bir takım hastalıkları tetikleyebilmesine, mevcut hastalıların da ilerlemesine yol açabilmektedir.

Solunum yoluyla maruz kalınan ozonun da akciğerlere zarar verdiği; karbon ark lambalarından yayılan yüksek derece ozon sebebiyle sinema makinistlerinin akciğer zarlarının zarar gördüğü bilinmektedir. Bunun yanı sıra ciltte su toplama, yanma gibi sorunlara da yol açabilmektedir. 1993 senesinde yayınlanan bir başka çalışmada ise vücut dokularında fazla oksijen bulunmasının genetik materyale zarar vererek; anormal büyümeye yol açabileceği üzerine araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.

Ayrıca oksijen düzeyini arttırmanın kanser hücrelerine zarar verdiği ya da öldürdüğünü desteklemediği de söylenmektedir. Kan akışının zayıf olması bakımından tümörün ortasındaki kanser hücreleri etrafındaki oksijen düzeyini yükseltmenin kolay olmadığı belirtilmektedir. Radyoterapi ve kemoterapi ile gerçekleştirilmesinin yararı araştırılmış olmakla beraber bir fayda da gözlemlenmemiştir.

Tüm bu bilimsel çalışmalar değerlendirildiği zaman hem olumlu hem de olumsuz yönde görüşlerin olduğu fark edilmektedir. Bu bakımdan ozon tedavisinin mutlaka alanında uzman klinikler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durum risk ve tehlikeleri minimalize etmek için büyük bir önem taşımaktadır.

Uzman doktorlarımız uygulamayı son teknoloji tıbbi cihazlar kullanarak yapmakta; böylece risklerin yaşanma durumunu da en düşük seviyelere indirmektedir. Hastaların da süreç esnasında belirtilen hususlara dikkat etmesi şarttır.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?