Yorgunluk,Nedenleri ve Tahliller

Yayın Tarihi : 2017/02/05 01:34 • Güncelleme Tarihi : 2020/10/16 11:30 • Yazar: Prof. Dr. Mustafa Cesur
Kişinin kendini bitkin hissetmesi, küçük enerji gerektiren işleri tamamlayamaması veya böyle bir işin sonunda hemen dingin hale geçememesi, kişinin yorgunluk açısından sorgulanması gerektiğini düşündürür.Bu yazımızda kişide yorgunluk, nedenleri ve yorgunluğun sebeplerinin araştırılmasında kullanılan tahliller hakkında genel bilgiler bulabilirsiniz.
Yorgunluk,Nedenleri ve Tahliller

Kişinin kendini bitkin hissetmesi, küçük enerji gerektiren işleri tamamlayamaması veya böyle bir işin sonunda hemen dingin hale geçememesi, kişinin yorgunluk açısından sorgulanması gerektiğini düşündürür.
Yorgunluk bir hastalık değildir. Yaşam tarzımızdaki düzensizliğin bir sonucu olabileceği gibi, bir hastalığın belirtisi de olabilir. Ancak 15 günden fazla süren bir yorgunluk varlığında hekime başvurmak gereklidir.
Önce yorgunluk sebebi olabilecek durumlardan daha sonra bunlara ait yapılması gerekli tahlillerden bahsedeceğim.

Yorgunluk Nedenleri Nelerdir?

* Düzensiz yaşam; yetersiz uyku ve uyku düzensizliği, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı sigara ve içki tüketimi, aşırı çalışma
* Bunaltı ve stres
* Anemi (kansızlık) ve vitamin ve mineral eksiklikleri
* Enfeksiyonlar; kronik gizli enfeksiyonlar, Lyme hastalığı, virüsler, bağırsak paraziti, brusella
* Hipotiroidizm, hipertiroidizm
* Metabolik hastalıklar *Ameliyat veya travma
* Depresyon *Aşırı kilo veya aşırı zayıflık
* Uyku apnesi *Alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı
* Aşırı kafein tüketimi
* Kanser
* Sistemik hastalıklar; akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, sinir ve damarların kronik hastalıkları
* Otoimmün hastalıklar
* Hormonal hastalıklar
* İlacın yan etkisi, antidepresanlar, antihistaminikler, hipertansiyon ilaçları veya prostat kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 * Kronik yorgunluk sendromu Günlük rutin düzenden sapma, yoğun stres ve aşırı enerji harcama aslında yorgunluğun en önemli nedenleridir.
Buna bir de düzensiz yaşam, yetersiz uyku ve uyku düzensizliği, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı sigara ve içki tüketimi, aşırı çalışma da eklenirse yorgunluk işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir, günlük performansı etkileyebilir.
Özellikle böyle zamanlarda tabloya eklenen bir hastalık gözden kaçabilir. Artarak gelişen veya birden oluşan yorgunluğun sebebi mutlaka tahlil edilmelidir. Eğer bir tanı konulamıyorsa yukarıdaki fizyolojik kökenli nedenler akla gelmelidir.
 

Bazı Önemli Yorgunluk Nedenleri ve Yaptırılması Gereken Tahliller 

-Anemi (kansızlık) ve vitamin ve mineral eksiklikleri:       

Özellikle kadınlar ve çocuklarda yorgunluğun en önemli nedenlerinden birisi anemi olabilir. En sık demir eksikliği anemisi görülür. Kadınların mensturasyon kanamaları en sık nedendir. Özellikle yoğun adet kanaması olan kadınlarda sık görülür.
Çocuklarda beslenme yetersizliği, barsak paraziti, toprak yeme alışkanlığı önemli nedenlerdir.
Erkekte ise bağırsakta veya mesanede gizli kanama varlığı akla gelmelidir. Demir eksikliği anemisi erkek için ciddiye alınması gereken bir durumdur ve kanserin, özellikle kolon, mide gibi kanserlerin bir habercisi olabilir.
Vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği, D vitamini eksikliği başta olmak üzere vitamin ve mineral eksiklikleri de çok önemli yorgunluk nedenleridir.

Tam kan sayımı; Hemoglobin, hemotokrit, lökosit, trombosit Depo demirleri (Ferritin, Demir, Serum demir bağlama kapasitesi); ilk bozulan, son düzelen depo demiri ferritindir.
Tam kan sayımı normal bir kişide sadece ferritin düşüklüğü olabilir ve bu da demir eksikliğinin bir göstergesidir ve önemli bir yorgunluk nedenidir. Hemoglobin kanda bulunan bir proteindir ve bünyesindeki demir oksijeni bağlar, böylece kandaki oksijeni dokulara taşır.
Kansızlık durumunda dokularda hipoksi yani oksijensizlik olur ve yorgunluk gelişir.
Vitamin B12 eksikliği; vitamin B12 eksikliği özellikle et tüketimini az yapanlarda, düzensiz beslenenlerde görülür.
Bazı metabolik olaylar da eksiklikte etken olabilir. İdeal olarak 300 pg/ml’ün üstünde bulunmalıdır.

Yorgunluğun yanı sıra konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık önemli bulgular olarak karşımıza çıkabilir.

* Folik asit; folik asit eksikliği düzensiz beslenme sonucu karşımıza çıkabilir. Özellikle gebelikte bebek için çok önemli risk yaratmaktadır.
* 25OH vitamin D3, Paratiroid Hormonu (PTH), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P); kemik metabolizmasının başlıca bileşenleri olmakla birlikte özellikle D vitamini sistemik etkili bir vitamin aynı zamanda hormondur. Eksikliğinde öncelikle PTH yüksek bulunur.
İlerlemiş vakalarda D vitamini ile birlikte kalsiyum ve fosfor düzeylerinde de değişiklikler görülebilir.
Güneş ışığı ile az temasta olmak en önemli nedendir. Bunda da en önemli neden kadınlardaki kapalı giyim tarzıdır. Ayrıca kapalı ortamda çalışma, güneş allerjisi gibi nedenlere bağlı da gelişebilir.
Bağırsaklardan emilimi etkileyen sebepler, ileri yaş önemli diğer nedenlerdir. Yorgunluğun yanı sıra özellikle sırt ağrısı, ateş basması, terleme diğer önemli bulgulardır.
Kalsiyumdaki düşüklük veya fazlalık da yorgunluk nedeni olabilir.
*Magnezyum: İnsan vücudu için önemli minerallerden biri olan magnezyum, enerji gerektiren pek çok metabolik olayın yürütülmesinde rol alır. Eksikliğinde yorgunluğun yanı sıra kaslarda uyuşma ve kramplar da görülebilir.
Özellikle diyabeti bulunanlarda, yaşlılarda magnezyum eksikliğine daha sık rastlanır.
Yine düzensiz beslenme de önemli bir magnezyum eksikliği nedenidir.

Bazı Enfeksiyonlar:

* Enfeksiyonlar: Bazen tespit edilemeyen kronik bir enfeksiyon yorgunluğun sebebi olabilir.
 Hangi tahlilleri yaptırmalıyız?
 Tam kan sayımı; özellikle lökosit (beyaz küre-akyuvar) de tespit edilen yükseklik veya düşüklük yol gösterici olabilir.
 Sedimentasyon; özel bir tüpe konulan eritrositlerin (kırmızı küre-alyuvar) belli bir süredeki dibe çökme hızına verilen addır. Enfeksiyon varlığında yüksek bulunur. Ama sadece enfeksiyonda yükselmez. Romatizmal hastalıklar, kanserler, bazı kan hastalıkları gibi pek çok hastalıkta yükselebilir.
 CRP (C reaktif protein); adı üzerinde akut fazda reaksiyoner olarak yükselen protein yapısındaki bir maddedir. Hastalığın erken döneminde yükselir, iyileşme durumunda en erken olarak düşer.
Enfeksiyon yanı sıra başta romatizmal hastalıklar olmak üzere pek çok hastalıkta yüksek bulunabilir. Tam idrar tahlili; idrar yolları enfeksiyonunu gösterebilir. Gereğinde idrar kültürü alınmalıdır.
Özel testler; özellikle sedimentasyon ve/veya CRP yüksek bulunması durumunda olası enfeksiyonlara karşı araştırma yapılmalıdır.
Bu hastalıklarda birlikte ateş yükselmesi olabileceği gibi bazı durumlarda ateş olmayabilir.
Brusella, tifo, lyme hastalığı, hepatit önemli nedenler arasındadır. Yine gaitada parazit bakılmalıdır. Yorgunlukla birlikte kronik ishal varlığında giardiazis adı verilen özel bir parazit aranabilir.

Hipotiroidizm, hipertiroidizm:

Tiroid bezinde T3 ve T4 adı verilen iki hormon yapılır ve dolaşıma salınarak tüm hücre ve dokulara ulaşır.
Tiroid hormonları vücudun motor hormonlarındandır ve her türlü sistemin çalışmasına katkı sağlarlar.
Bu nedenle az (Hipotiroidizm) veya çok (Hipertiroidizm) çalışması durumunda bütün sistemler etkilenebilir. Yorgunluk en önemli bulgulardan birisidir.

Neleri tetkik etmeliyiz?

TSH (Tiroid stimülan hormon); bu hormon beyindeki hipofiz bezinden salgılanır. Tiroid bezini uyararak T3 ve T4’ün hem yapımını hem de tiroidden dolaşıma salınmasını sağlar.
Dokuda tiroid hormon seviyesi azaldığı veya arttığı durumlarda hemen ilk olarak TSH uyarılır ve seviyesini artırarak veya azaltarak hormon dengesini sağlamaya çalışır.
Tiroid fonksiyon bozukluklarında ilk olarak TSH bozulur, tedavi edilince de son olarak TSH düzelir. Bu nedenle tanı ve takip de en önemli parametre TSH’dır.
Eğer bir kişide özel bazı durumlar hariç tutulmak kaydıyla Hipotiroidizm varsa TSH yüksek, Hipertiroidizm varsa TSH düşük bulunur. T3 ve T4; dokuda etkiyi sağlayan aktif hormonlardır ve bu etki serbest formları vasıtasıyla olduğu için ölçümlerde serbest T3 ve serbest T4 bakılır. Anti Tg, Anti TPO; Haşimoto Tiroidit, Graves Hastalığı, Geçici Tiroidit gibi otoimmün tiroid hastalıklarını belirlemede kullanılır.

Metabolik hastalıklar:

Yorgunluğa neden olabilecek en önemli metabolik hastalık Diabetes Mellitustur. Ayrıca insülin hormonuna direnç oluşumu sonrasında gelişen ve metabolik sendrom dediğimiz durumda da kan şekerinde ani düşmeler olabilir.
İnsülin hormonundaki ani yükselmeye reaksiyoner olarak özellikle yoğun yenilen bir yemek sonrasında kan şekerinde düşme olur.
Reaktif hipoglisemi dediğimiz bu durum yorgunluk sebebidir.

Neleri tetkik etmeliyiz; Açlık ve Tokluk kan şekeri; Diabetes mellitus kan şekeri ölçülerek tanı konulur.
İnsülin düzeyi; özellikle metabolik sendromdan şüpheleniliyorsa açlık, hatta tokluk insülin düzeyleri ölçülebilir OGTT (şeker yükleme testi); gerek diabetes mellitus, gerekse reaktif hipoglisemiyi tespit etmede kullanılabilir
.
Diğer sistemik ve hormonal hastalıklar, Herhangi bir romatizmal hastalık, kanser veya diğer hormonal hastalıklara bağlı da yorgunluk olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Neleri tetkik etmeliyiz?

Rutin biokimya; Öncelikli olarak karaciğer, böbrek, safra yolları gibi sistemik etkili büyük organları inceleyen kan testleri istenilir. Şüphe varlığında röntgen, ultrason, tomografi, manyetik rezonans v.b görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.
Özel testler; sedimentasyon, crp gibi parametrelerin yüksekliğinde kollajen doku hastalıkları adı verilen romatizmal hastalıklardan şüphelenilebilir.
Yanı sıra kanser vakalarında da gerek duyulduğunda tümör belirleyicilerden yararlanılabilir.
ANA, RF, Anti-ds-DNA, ENA panel; kollajen doku hastalıklarını belirlemede kullanılır.
Tümör belirleyiciler; CEA (karsino embriyojenik antijen) gastrointestinal sistem, CA-125 yumurtalık, CA-15.3 meme, CA-19.9 pankreas, PSA prostata özgü tümör belirleyicileridir.
Kortizol; böbrek üstü bezlerinden salgılanan, vücutta pek çok sistemin çalışmasına katkı sağlayan önemli bir hormondur.
Strese yanıt olarak salgılanan hormonlardan biridir ve strese yanıtı düzenlemede ana hormonal etkiyi gösterir. Böbrek üstü bezlerini ilgilendiren hastalıklarda az veya çok salgılanması yorgunluğa neden olur. Ayrıca stres yanıtını yeterli veremeyen kişilerde kanda düzeyi düşer ve yorgunluğun nedeni olabilir. Kronik yorgunluk sendromunda kanda düşük düzeyde bulunabilir.

.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
******* ******* :

bendede aşırı yorgunluk var ama psikolojik olduğunu düşünüorum.
kan değerlerimde ferritin 4. ilaca başladım.


Cevap:

Geçmiş olsun,değeriniz düşük.Tedaviye devam

******* ******* :

merhabalar, benim de son iki yıldır aşırı derecede yorgunluk var kan tahlillerim sonucunda doktorum demirimin ve b12 vitamini eksikliği olduğunu söyledi bir aydır haplarımı düzenli kullanmaktayım ancak son bir kaç aydır özellikle üstümden kamyon geçmiş gibi halsizim ev işleri dahi gözümde büyüyor kendimi yormamaya çalışıp dinlendiğim halde fayda etmiyor...bunların yanı sıra bu iki aylık süreçte sürekli olarak boğaz ağrısı çekmekteyim 2 tür antibiyotik kullandım ama boğazlarım hala kötü ...bağışıklık sistemim sanki çökmüş gibi bilemiyorum ne yapmalıyım detaylı olarak bilgi sahibi olabilmek için?rutin bir hastalık olarak polikistik overım var onun dışında ailemde kalp,şeker,mide kanseri gibi hastalıklar var çocukkende böbrek ameliyatı geçirmiştim...acaba bu yorgunluklarım benim kendi kuruntum mu diye de düşünmeden edemiyorum ama dikkat ettim en mutlu olduğum anlarda dahi kırgınlıklarım beter oluyor......görüş ve düşünceleriniz için şimdiden teş.ederim...D.Derya


Cevap:

Demir ve B 12 eksikliği tedavileri uzun soluklu tedavilerdir.Doktorunuz bitirene kadar tedavinize devam edilmesi uygun olacak, şu anki değerleriniz yine düşükse şikayetlerinizin devam etmesi olağandır.Bir diyetisyenden de bu tür eksikliklerin hangi besinlerle giderileceği konusunda destek alabilirsiniz

******* ******* :

ferritin değerim 5.83 çıktı ve doktor sadece diyetle tedaviye başlayalım dedi. sizce ilaçsız sadece ciğer ve pekmezle depolar dolar mı?


Cevap:

Bu konuda doktorunuz tedavinizi planlayacaktır.Ancak ilaç tedavisi olmalı görüşündeyim

******* ******* :

ferritin10,7 b12 102 ve doktor anemi teşhisi koydu ve araştırdığımda belirtiler bendede var ne yapmalıyım aynı zamanda ilaç kullanamıyorum farklı şekildetedavi olma imkanım varmı?

******* ******* :

merhaba arkadaşlar benimde bazı şikayetlerim var tahlil yaptırdın ferritin10,7 vitamin b12 102 çıktı doktor anemi teşhisi koydu sizce ne yapabilirim yorumlarınızı bekliyorum

******* ******* :

merhabalar arkadaşların da dediği gibi bende de aşırı yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali, sabah çok yorgun kalkma, zihin karışıklığı gibi durumlar var. Bir kaç tahlil yaptırdık
B12: 256
D3 25-hidroksi : 7
çıktı acaba bu semptomlar bu vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilir mi beni aydınlatırsanız sevinirim.


Cevap:

ha bir de bn sürekli ve şiddetli olarak sinüzit geçirdim bunlardan da kaynaklanabiilir mi??

******* ******* :

bende yaklaşık 5,6 aydır aşırı yorgunluk,dikkatsizlik,konsantrasyonsuzluk, düşüncelerimi topaarlayamama,aşırı uyku hali gibi şikayetlerim var.... hangi doktora gittiysem farklı hastalıklardan bahsetti psikolok: Depresyon dedi Nörolog: Uyku hastalığı dedi...

bide şöyle bişey olabilirmi? 1.5 yıl önce beni kene ısırmıştı ve tahlillerde hiç bi enfeksiyona rastlanmamıştı, araştırmalarıma göre lyme hastalığınada neden oluyorlarmış ve bu hastalık 1,2 yıl sonra bile ortaya çıkabiliyormuş belirtilerini araştırdığımda bendeki özelliklerin aynıları var sizce ne yapmalıyım bide bu hastalık testlerde tam belli olmuyormuş???

******* ******* :

merhaba 17 yaşındaki kızımda yorgunluk uyku nedeniyle doktora baş vurduk tam kan sayımı yapıldı demir ilacı yazdı doktor 1ay kullandı tekrar kontrole gittik demirde yükselme olmamış dedi doktor. çok korkuyoruz başka bir hasyalık çıkıcak diye kızımda piskolojikmen kendini kötü hissediyor sonuçları birde siz değerlendirirmisiniz demirin neden yükselmediğini başka hangi tahlileri yaptırarak öğrenebilirmiyiz.
HEMOGRAM
WBC 7.9
RBC 4.33
HGB 12.7
HCT 37.5
MCV 86.4
MCH 29.3
MCHC 33.9
RDW 16.6
PLT 229
MPV 7.4
PCT 0.168
PDW 16.9
%NEUT 68.4
%LYMPH 21.1
%MONO 7.9
%EOS 2.0
%BASO 0.6
NEUT 5.4
LYMPH 1.7
MONO 0.6
EOS 0.2
BASO 0.0
HORMON
FERRİTİN 8.9
LÜTFEN YORUMLARI BEKLİYORUM ŞİMDİKTEN TEŞEKKÜRLER

WBC


Cevap:

Demir depolarının dolması belirli bir süreç alır Şu aşamada tedaviye devam etmelisiniz

******* ******* :

merhaba ben kasıklarımdaki ağrılardan dolayı dr gittim kan ve idrar tahlili yapıldı idrarda bir sorun yok kan değerlerimdede wbc 11.6 mcv 81.8 mchc 33.1 çıktı iki çeşit attibiyotik ve fitil kullandım 2. yapılan tahlilde wbc 11.5 mcv 78.4 mchc 35.9 çıktı dr muaynesinde rahim içinde siyak noktalar ve akıntımın olduğunu söyledi tekrar fitil yazdı.antibiyotikler işe yaramamışmı görünüyor anlamadım açıklarsanız sevinirim teşekkürler..


Cevap:

Tahlil sonuçlarınızda ciddi bir sorun yok.Ancak vajinal kültür ve smear gibi testlere gerek olabilir rahatsızlığınız için.

******* ******* :

merhabalar halsizlik için gittiğim doktor aşağıda yapılan testleri yaptı ve bir şey yok dedi ancak benim geçmeyen kalp çarpıntım ve halsizliğim var ve boğazımdaki damarlar çok hızlı ve sert atıyor tahlilerin yanında ultrasonda yapıldı temiz çıktı aşağıda yapılan tahliller yeterlimi sizce başka tahliller yapılmalı mı ? halsizlik ve kalp çarpıntısı için başka hangi doktara gidebilirim dahiliyeye gitmiştim cevabınız benim için çok önemli saygılar
sonuç normal değerler
WBC 11.1 x10^3\uL 4.5 - 10.5
RBC 5.44 x10^6\uL 4.00 - 6.00
HGB 16.6 g/dL 11 - 18
HCT 48.3 % 35 - 60
PLT 192 x10^3\uL 150 - 450
MCV 88.7 fL 80 - 99.9
NEU% 49.9 %
LYM% 39.5 % 20.8 - 51.1
MON% 8.6 % 1.7 - 9.3
EOS% 1.6 % -
BAS% 0.4 %
MPV 10.4 fL 7.8 - 11
PCT 0.201 % 0.190 - 0.360
MCH 30.4 pg 27 - 31
MCHC 34.3 g/dL 33 - 37
PDW 17.2 - 15.5 - 17.1
RDW 13.8 % 11.6 - 13.7
NEU# 5.5 #
LYM# 4.4 x10^3\uL 1.2 - 3.4
MON# 1.0 x10^3\uL 0.1 - 0.6
EOS# 0.2 #
BAS# 0.0 #


Sedimantasyon Sonuçları
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
Sedimentasyon 30 Dk. 15
Sedimentasyon 1 Saat 33 mm/saat 0 - 15


Biyokimya Sonuçları
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
Glukoz (AKŞ) 82 mg/dl 70 - 105
Direkt Bilirubin 0,10 mg/dL 0.0 - 0.3
İndirekt Bilirubin 1,24 mg/dL 0.2 - 0.7
Total Bilirubin 1,34 mg/dL 0,3 - 1,2
ISE. Potasyum (K) 4.2 mmol/L 3,6 - 5,1
SGPT (ALT) 40 IU/L 10 - 40
SGOT (AST) 36 IU/L 10 - 42
Albumin 4.7 g/dL 3,5 - 5,0
Alkalen Fosfataz 82 IU/L 38 - 126
Amilaz 102 IU/L 25 - 125
Üre 25 mg/dL 10 - 50
CK 67 IU/L 21 - 232
Fosfor (P) 3.4 mg/dL 2,5 - 4,6
Gamma Glutamil Transferaz (GGT) 19 IU/L 7 - 50
HDL-Kolesterol 31 mg/dL 27 - 67
LDL-Kolesterol 155 mg/dl 70 - 130
Total Kolesterol 212 mg/dL 130 - 200
Trigliserid 132 mg/dL 40 - 160
Kalsiyum (CA) 10.1 mg/dL 8,9 - 10,3
Kreatinin 1.0 mg/dL 0,7 - 1,2
Total Protein 7.8 g/dL 6,5 - 8,1
ISE. Sodyum (Na) 141 mmol/L 136 - 144
LDH 171 IU/L 98 - 192


İdrar Tetkiği (Strip İle) İDRAR 06.01.2011 13:48:37
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
Dansite 1010 -
Ph 6,5 -
Protein - gf /lt
Glukoz - mg / dl
Bilirubin - mg / dl
Ürobilinojen N - /n/ +
Keton - + / -
Nitrit - pozitif/negatif

Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
Lökosit 1-2 Her Sahada
Eritrosit - Her Sahada
Epitel - Her Sahada
Oksalat - Her Sahada
Mikroskobi Açıklama - -


Türbidimetrik Ölçümler KAN.. 06.01.2011 13:06:21
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
CRP 12.2 mg/L 0.0 - 6.0
Romatoid Faktör (RF) 8.8 IU/ml 0.0 - 30.0


Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
CA19-9 21.91 U/mL 0 - 35
CEA 1.95 ng/mL 0,0 - 2,5


Mikrobiyoloji Sonuçları KAN.. 07.01.2011 12:27:05
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
Anti HBs 197.26 mIU/ml - Reactive
Anti HCV 0.02 INDEX - Non-Reactive
HBs-Ag Non-Reactive INDEX - NEGATIF


Koagulometrik Ölçümler KAN.. 06.01.2011 13:42:16
Tetkik Adı Sonuç Ünite Normal Değer Açıklama
PT_Time 13.60 sn 10 - 15
PT% 73.99 % 70 - 130
INR 1.10 - 0.8 - 1.2

Ayrıca horman tahlillerim yapıldı t3 t4 ler onlarda normal sınırlarda çıktı


Cevap:

Lütfen tahlillerinizi özet,yazın,detaya girmeyin.Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki uyarıları okuyun.

http://tahlil.com/tahlilim-neden-yorumlanmadi/

******* ******* :

şiddetli boğaz enfeksiyonu geçirdim 6 tane aksef 12 tane iespor 1 kuru klacid içtim hala tam olarak iyi değilim WBC 8,88 ne yapmalıyım bu oran yüksek mi?


Cevap:

Her boğaz enfeksiyonu antibiyotikle tedavi edilmez.Etken olarak virusların yol açtığı boğaz enfeksiyonları,antibiyotik tedavisine yanıt vermaz.Sizde de böyle bir durum olabilir.wbc değeriniz ise normal

******* ******* :

ii aksamlar ben 16 yasındayım ama bende asırı halsızlik asabılık ve unutkanlık oluyo nede oluyo acaba lütfen yazınnnnnnn


Cevap:

Valla bu kadar bilgiyle sizin sorununuzu değil doktor, allame-i cihan olsa çözemez. Siz en iyisimi iyi bir doktora gidin, tercihen dahiliyeci olsun..

******* ******* :

43 YASINDAYIM 13 SENE ONCE SPRAL TAKTIRDIM VE 8 SENEDIR AYAKLARIMDA VE OMUZLARIMDA AĞRILAR AYNI ZAMANDA DA YORGUNLUK VAR 13 SENE İÇİNDE SADECE 1 DEFA KONTROLE GİTTM .SİZCE SPRALIMIN BU ŞİKAYETLERLE Bİ ALAKASI VARMI ??? SİZDEN YORUM BEKLIYORUM


Cevap:

13 yıldır spirali kontrol ettirmemişsiniz anlaşılan.Bu uzun bir süre.Bir kadın doğum uzmanına muayene olmalısınız.

******* ******* :

ruzgar estiginde gözlerimden neden yas akıyor bunun nedeni nedir ???

******* ******* :

BEN 16 YASINDAYIM VE HALSIZLİK,ASIRI YORGUNLUK,ÇABUK SİNİRLRNME VE SİTRES VAR .HASTANEYE GIDIP TAHLIL YAPTIRDIM TAHLIL SONUCLARIM
_FERRATİN 8.77
_HGB 8.9 G/dL
_HCT 30.4%
_ASO 103
SİZCE BU SONUÇLAR NASIL???


Cevap:

Sonuçlar kötü,kansızlığınız var.Tedavi olmalısınız

******* ******* :

lökosit: 8400
eritrosit: 5.64
hemoglobin: 16.2
hematokrit : 50.1
MCV : 89
MCH : 28.6
MCHC : 32.3
RDW : 15.5
TROMBOSİT: 254
MPV : 7.3
PCT : 0.187
PDW : 12.6
% GRANULOSİT : 54.1
% LENFOSİT : 39.7
% MONOSİT : 6.2
DOKTOR BEY BU DEGERLERDEN SIKINTI GÖRÜNÜYORMU?YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.İİ AKŞAMLAR

******* ******* :

bende aşırı yorgunluk .halsizlik ve unutkanlık var folik asit 2.58
folik asit düşüklüğünden olabilirmi


Cevap:

Folik asit düşüklüğü yorgunluk nedenlerinden biridir.İlaç tedavisi ile değeriniz yükselecektir.

******* ******* :

merhaba çok aşırı yorgunluk,geceleri terleme,ateş basması ve şiddetli mide bulantısı oluyor.regli dönemlerinde ilk 3 gün sancım ve mide bulantısı oluyor. bende 25 yaşındayım.yüksek lisans öğrencisiyim,yoğun çalışıyorum.hastalığımın teşhisi ne siz ne önerirsiniz.?şimdiden teşekkür ederim..sonucu maile atarsanız sevinirim..
yüksek olan kan değerlerim.
CA -125:---102
CA -19-9----39.1
SEDİM 1 h---57
MCHC-----34.8
RDW-----14.6
RDW---- 14.5
LOKASİT HÜCRESİ---13.50
AMİLAZ---125
SAĞ OVERDE 5 CM kist var.


Cevap:

CA 125 testinizin yüksek olması sizi korkutmasın,muhtemelen overinizde bulunan kist nedeniyle sonuç yüksek.Geceleri terleme,ateş basması ve şiddetli mide bulantısı bir enfeksiyon belirtisi olabilir.wbc yani lökosit değeriniz de yüksek çıkmış.bu tahlil de enfeksiyonlarda yüksek çıkabilir.Over kistinizin ise belirli aralıklarla ultrasonda takibi uygun olacaktır.

******* ******* :

annem guatrdan ameliyat oldu şuandada gögüs kanseri bendede ondan geçme birşey olabilir mi acaba doktor troid bezlerini 2 ayda bir kontrol ettir demişti bunla alakalı olarak yorgunluk yaşıyo olabilir miyim şimdi benim hangi bölüme gidip bu durumu anlatmam gerekiyo illa bazı doktorların ilğilenmesi için kanser yada başka ciddi bir hastalıkmı geçirmek gerekiyo ilğilenmiyorlar 2 dk larını ayırmıyorlar devlet hastaneleri özel dede durum musait değil neden böyle oluyor


Cevap:

Tiroid muayenesi ve tahlilleri için tercihen Endokrinoloji veya dahiliye bölümünde muayene olmalısınız.

?